गव्हर्निंग कौन्सिलची (शासक समिती ) (२०१७-१८ ते २०२२ -२३) फोन नंबर्ससह यादी

अ.न. नाव व पत्ता हुद्दा फोन नंबर्स
1 श्री. कल्लाप्पाणा बाबुराव आवाडे
“इंदुकला” आवाडेनगर, इचलकरंजी, ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर
अध्यक्ष (O) (0230)2424493
(M) 9822088861
2 श्री. सुहास बापूसाहेब पाटील
361/2, प्लॉट नं. 5 अशोक पाटील हॉस्पिटल समोर, विश्रामबाग – सांगली
ऑनररी सेक्रेटरी (O) (0233) 2310484
(R) (0233) 2301280
(M) 9822058324
3 श्री. अशोक अण्णासाहेब पाटील
111, महावीरनगर, सांगली
खजिनदार (R) (0233) 2622912
(M) 9850886339
4 श्री. शांतिनाथ गुंडाप्पा कांते
प्लॉट नं. 14, मार्केट यार्ड, सांगली
सभासद (R) (0233) 2324128
(O) (0233) 2672927
(M) 9595855108
(M) 9422408091
5 श्री. शांतिनाथ गुंडाप्पा कांते
प्लॉट नं. 14, मार्केट यार्ड, सांगली
सभासद (R) (0233) 2324128
(O) (0233) 2672927
(M) 9595855108
(M) 9422408091
6 प्रा. शरद रामगोंडा पाटील
रा. कुपवाड ता.मिरज जि. सांगली
सभासद (O) (0233) 2346600
(M) 9225821050
7 श्री. सुरेश आदगोंडा पाटील
“इंदिरा निवास” उदय कॉलनी, नेमीनाथनगर, सांगली
सभासद (R) (0233) 2303205
(M) 9822439391
8 अॅड. श्री. विजयकुमार श्रीधर सकळे
“सुंदर-श्रीधर” पॅलेस, स्फूर्ती इस्टेट, पत्रकारनगर समोर, सांगली
सभासद (R) (0233) 2531749
(O) (0233) 2376580
(M) 9422040749
9 श्री. रावसाहेब जिनगोंडा पाटील
“सागर” मेडिको, सिव्हील हॉस्पिटल रोड, सांगली
सभासद (R) (0233)237454594
(M) 9422523034
10 श्री. चंद्रकांत भाऊसाहेब पाटील
“चंद्रजीत” 59, उत्तर शिवाजीनगर, सांगली
सभासद (R) (0233)2320683
(M) 9423869358
11 अॅड. श्री. जयंत वासुदेव नवले
“सुविवाज” चिंतामणीनगर, सांगली
सभासद (R) (0233) 2313935
(M) 9822477723
12 श्री. रावसाहेब अण्णासाहेब पाटील
रा. बोरगाव ता. चिक्कोडी जि. बेळगाव
सभासद (O) (08338) 251690
(R) (08338) 251658
(M) 09448114658
13 श्रीमती. अनिता संजय पाटील
114/ब/ब, महावीरनगर, सांगली
सभासद (M) 7588686886
14 श्री. जयंत नारायण इंदुरकर
प्लॉट नं. 204, सदाफुली कोथरूड, संगम प्रेसजवळ, पुणे
सभासद (M) 9325128020
15 श्री. जे.बी.पाटील
83/10, राहुल अपार्टमेंट, श्रीकरराव पथ, लॉ कॉलेज रोड, एरंडवणे, पुणे
सभासद (M) 9823134994
16 श्री. विजय केशवराव चौगुले
155, “केशव बंगला” बालाजीनगर, कुपवाड रोड, सांगली
सभासद (R) (0233) 2314072
(M) 9404459083
17 श्री. प्रणव मनोहर चौगुले
“आशीर्वाद बिल्डिंग”, नवीन पोस्ट ऑफिसजवळ, आष्टा ता. वाळवा जि. सांगली
सभासद (M) 7588088651
18 श्री. अरुण सतगोंडा पाटील
16, शिवाजीनगर, सांगली
सभासद (R) (0233) 2372447
19 श्री. प्रमोद महावीर पाटील
78, महावीरनगर, सांगली
सभासद (M) 9422408089
(M) 9371099989
20 श्री. वसंतराव देवाप्पा बिरनाळे
रा. अंकलखोप, मळीभाग, ता. पलूस जि. सांगली
सभासद (R) (02346) 230745
(M) 9822524472
21 श्री. मोहन जंबू चौगुले
“रत्नत्रय", प्लॉट नं. 18, शिवाजी कॉलनी, नेमीनाथनगर, सांगली
सभासद (R) (0233) 2302448
(M) 9423027002
22 श्री. अभय सुरेश पाटील
“इंद्रप्रस्थ” स.नं.118/2/5 प्लॉट नं. 1 नवीन सर्किट हाऊस शेजारी सांगली
सभासद (R) (0233) 2622409
(M) 9422040226
23 श्री. दिलीप शामराव आरवाडे
“दिप” 8, विजयश्री रेसि. सरवस्तीनगर, सांगली
सभासद (R) (0233) 2672394
(M) 8055559799
24 श्री. सुनील आण्णासो चौधरी
‘स्वप्नील बंगला’ प्लॉट नं. 6, मधुबन कॉलनी, मिल्ट्री कॅन्टीन जवळ, नारळीबाग, 100 फुटी रोड, सांगली
सभासद (M) 9823053524
25 श्री. महावीर आदिनाथ शेटे
13, वसंत कॉलनी, मार्केट यार्ड, सांगली
सभासद (R) (0233) 2671272
(M) 9421225609
26 डॉ. श्री. आण्णासाहेब शामराव चोपडे
राम मंदिर जवळ, शिवाजीनगर, सांगली
सभासद (R) (0233) 2374086
(M) 9822060556
27 श्री. बाबासाहेब नेमगोंडा पाटील
धारवाडकर प्लॉट नं. 4, नेमीनाथनगर, सांगली
सभासद (R) (0233) 2672781
(M) 9890486781
28 सौ. राजश्री शांतीनाथ कांते
“सुशील” बंगला, धारवाडकर प्लॉट, नेमीनाथनगर, सांगली
सभासद (R) (0233) 2324128
(M) 9422408091
29 श्री. श्रीपाल आणणासो खेमलापुरे,
“कनकश्री” गजानन कॉलनी, कल्पद्रुम ग्राउंडच्या दक्षिणेस, नेमीनाथनगर, सांगली
सभासद (R) 9371224242
30 श्री. दादासो चवगोंडा पाटील
“अभिषेक बिल्डिंग” प्लॉट नं. 14, ई. वार्ड, नागाळा पार्क, महावीर कॉलेज समोर, कसबा बावडा रोड, कोल्हापूर
सभासद (M) 9822043317
(R) (0231) 2653317
31 श्री. राजीव देवगोंडा पाटील
राज फर्टीलायजर अॅण्ड केमिकल्स, F-1/F-2, शिव पॅव्हीलोन, राम मंदिर जवळ , सांगली
सभासद (R) (0233) 2670101
(O) (0233) 2321201
(M) 9823053598
32 श्री. प्रवीण सुरजमल लुंकड
ई-6, एम.आय.डी.सी. नवमहाराष्ट्र चाकण ऑइल मिल्स, प्रा.लि. कुपवाड, ता. मिरज जि. सांगली
सभासद (R) (0233) 2343522
(O) (0233) 2344524
33 श्री. उदय जागोंडा पाटील
“अनंत” बंगला, विकास चौक, सांगली
सभासद (R) (0233) 2325446
(M) 9822002736

Latest news and events

  • news image

   News

Chairman's message

news image

   Message